Du letar efter en strategi? För Jedi Knight? Hmm?
Här hittar du:

Single- och Multiplayerstrategier

19 fuskkoder

Vapen - Hur de används bäst

Guide till alla 21 nivåer

Hjälpa dig kan jag, ja, men du måste vilja lära annars kan jag dig inte hjälpa. Fråga dig först, varför vill du bli en Jedi? En Jedi måste ha den djupaste ambition, och ett allvarligt sinne. Stanna och hjälpa dig jag ska.

Kom ihåg att en Jedi's styrka flödar från Kraften, och lära dig Kraftens vägar kan jag. Men se upp för den Mörka sidan. Ilska, rädsla, agression, Mörka Sidans Krafter de är. Lätt de flödar, och enkelt kan de hjälpa dig i en strid. Om du en gång börjar på den mörka stigen, för alltid kommer den att ditt öde dominera. Och förtära dig den kommer.

All kunskap du söker, framför dig ligger den. Men du måste glömma det du lärt dig tidigare för att du ska bli redo. För de instruktioner jag dig ger, måste du vara uppmärksam, och lyssna tålmodigt. Stark är Jerec och stark är den Mörka Sidan. Tänk på vad jag berättar. Rädda dig det kan.


Tips, Strategier och Fuskkoder

Copyright ©1997 SpotMedia Communications. All Swedish content copyright © Scandinavia Online AB